ระบบมาตรฐานและคุณภาพ (Quality Control)
โรงงานบริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด ได้พัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยจัดทำห้องปฎิบัติการแล็ปภายในเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตทุกล็อต สามารถแบ่งกรรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพภายในออกได้เป็น 3 คุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะด้านกายภาพ ได้แก่

  • Bulk density (trap & free flow) Dispert ability,
  • organoleptic test,
  • particle size analysis


คุณลักษณะด้านเคมี ได้แก่

  • Fat content,
  • pH value,
  • Moisture content

คุณลักษณะด้านเชื้อและจุลลินทรีย์ ได้แก่

  • TPC
  • Yeast & Mold,
  • E Coli, Coliform


ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

ระบบวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (Research & Development)
1. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง ผลิตภัณฑ์ของ One Thai Foods มีการตรวจสอบคุณภาพทั้งจาก Lab ภายในและภายนอก สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมันและความมั่นใจต่อผู้บริโภคทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

2. วิจัยเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา One Thai Foods จึงไม่หยุดยั้งที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  และพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

3. วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าคือใบการันตีของเรา One Thai Foods มีทีม R&D ที่มากด้วยประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต จึงพร้อมที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ทุกความต้องการของผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com