ข่าวสาร-กิจกรรม


บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักต่อตลาดสากล จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง