ประวัติบริษัท

ผู้บริหาร บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าไทยด้วยเทคโนโลยีถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยี Spray Dryer จึงเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าประเภทครีมเทียมภายใต้เครื่องหมายการค้า d-ONE (ดี-วัน) เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภท 3 in 1, ชานมไข่มุก, เบเกอรี่ และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานการผลิต ทำให้บริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ ในทันทีที่เริ่มผลิตสินค้า อาทิเช่น มาตรฐานอาหาร HALAL, GMP, HACCP,FSSC22000 และอื่นๆจากทีมงานที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการผลิต,การขาย และการตลาด ทำให้บริษัทไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งในปี 2015 บริษัทฯได้เริ่มผลิตสินค้ากะทิผง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือกะทิ ไปสู่ครัวโลกภายใต้ตราสินค้า Prung (ปรุง)