บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าไทยด้วยเทคโนโลยีถนอมอาหาร Spray Dryer ทำให้ถือกำเนิด บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด ขึ้นในปี 2013
บริษัทฯ เริ่มต้นจากการผลิตสินค้าประเภทครีมเทียมภายใต้เครื่องหมายการค้า (ดี-วัน) เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภท 3 in 1, ชานมไข่มุก, เบเกอรี่ และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานการผลิต ทำให้บริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ ในทันทีที่เริ่มผลิตสินค้า อาทิเช่น มาตรฐานอาหาร HALAL, GMP, HACCP และอื่นๆ
จากทีมงานที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการผลิต,การขาย และการตลาด ทำให้บริษัทไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2015 บริษัทฯได้เริ่มผลิตสินค้ากะทิผง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 
ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือกะทิ ไปสู่ครัวโลกภายใต้ตราสินค้า (ปรุง)

“เราจึงภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นหนึ่งของผู้ผลิตอาหารไทยสู่สากล”

line
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด