บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

ครีมเทียม

บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตามความต้องการของลูกค้า ครีมเทียมสูตร d-ONE-33 เป็นสูตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในด้านรสสัมผัส และคุณสมบัติต่างๆ จนสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมได้หลากหลาย อาทิเช่น กาแฟ 3 in 1, โกโก้พร้อมดื่ม , ชานมไข่มุก ฯลฯ ด้วยความกลมกล่อมในรสชาติ และคุณลักษณะที่สามารถชูกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่นำไปผสม ทำให้เป็นที่นิยมและเลือกใช้ในทุกอุตสาหกรรมอาหาร
Packaging Size
  • 20 Kg
  • 25 Kg
  • 500 Kg
  • Retail size available