บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

กะทิผง

ด้วยการพัฒนาสูตรโดยใช้วัตถุดิบจากกะทิสดธรรมชาติ ไม่เจือสี กลิ่น และสารกันเสียต่าง ๆ ทำให้ กะทิผงPrung_logo_home ที่ผลิตขึ้นจึงมีคุณลักษณะใกล้เคียงหัวกะทิสด สามารถใช้เป็นส่วนผสมของอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้ สามารถปรับความเข้มข้น หัวกะทิหรือหางกะทิได้ตามต้องการ โดยยังคงมีรสสัมผัสเดียวกับกะทิสด อายุการเก็บรักษายาวนานถึง 2 ปี
การพัฒนาสูตรโดยใช้วัตถุดิบจากกะทิสดธรรมชาติ
Packaging Size
  • 20 Kg
  • Retail size 150 g, 300 g