บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ : 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, การตลาด
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ลักษณะการทำงาน : พนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ
ระดับเงินเดือน : ตามตกลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาษีเจริญ, หนองแขม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ : 1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. เพศชาย/หญิง
ลักษณะการทำงาน : บริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
ระดับเงินเดือน : ตามตกลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
คุณสมบัติ : 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เพศชาย/หญิง
ลักษณะการทำงาน : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระดับเงินเดือน : ตามตกลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
คุณสมบัติ : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. เพศชาย
ลักษณะการทำงาน : ซ่อมบำรุง
ระดับเงินเดือน : ตามตกลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
2. ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานมาที่
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
38/10 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
หรือ ทาง office@onethaifoods.co.th