บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

FI Asia 2017 Thailand on Booth No.R31

บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักต่อตลาดสากล จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ : 13-15 กันยายน พ.ศ.2560

Bitec Bangkok, Thailand Booth No.R31